Varför Drottningholmskolan?

VARFÖR DROTTNING-HOLMSKOLAN?

Kunskap: Vi inspirerar våra elever till upptäckarlust och en vilja att lära för livet, inte bara för skolan. Vi utgår från att motivation, glädje och nyfikenhet är viktiga drivkrafter i lärandet och att det är viktigt att se till varje elevs individuella förmågor och förutsättningar. Lärandet är ofta tematiskt och vi integrerar olika ämnen med varandra så att eleverna bättre kan förankra kunskap och känna delaktighet och mening i lärandet.

Kreativitet: Vi arbetar praktiskt-estetiskt för att sätta kunskap i ett sammanhang och skapa lust, motivation och upplevelser. Det innebär bland annat att vi integrerar bild, form och musik med övriga ämnen och använder mycket rörelse, lek och rollspel i undervisningen.

Gemenskap: I vår lilla skola känner alla varandra och vårt arbetssätt främjar en stark sammanhållning bland eleverna.

ENGAGERADE LÄRARE

Våra lärare har ett starkt engagemang för eleverna och skolan och föräldrarna bidrar till elevernas skolmiljö på olika sätt. Dessa förutsättningar gör att vi har en stark gemenskap och trygghet på skolan. Det ger våra elever rätt förutsättningar att utvecklas personligt och socialt, så att det känner trygghet i att bana sina egna vägar i livet.  

Föräldra-föreningen

Alla föräldrar vårdnadshavare med barn i Drottningholmskolan är också medlemmar i Drottningholmskolans föräldraförening. Föreningens ändamål är att tillvarata elevernas intressen, värna och vårda elevernas miljö samt att främja samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Föräldraföreningen vill bidra till att förverkliga elevrådets förslag och till projekt och initiativ i enlighet med föreningens ändamål. De arrangerar årligen en trädgårdsdag där elever och föräldrar gör det fint i vår skolmiljö. Föräldraföreningen vill även främja kunskapen om waldorfpedagogiken genom föreläsningar och liknande evenemang. Kontakta gärna föräldraföreningen om du har frågor, förslag eller idéer.

foraldraforeningen@drottningholmskolan.se
Drottningholmskolans Föräldraförening på Facebook

Skogarna runt Drottningholmskolan är fantastiska miljöer för både lek och undervisning.

Från bild till bokstav – i förskoleklassen inleds bokstavsträningen med att eleverna ritar bilder av till exempel djur. Det skapar associationer och underlättar inlärningen. 

RECENSIONER

Världens mysigaste skola med en ”alla känner alla” atmosfär. Våra barn stortrivs på skolan och vi är inte på vårt fjärde år snart. Vi upplever att våra barn lär sig otroligt mycket, och de lär sig verkligen att förstå vad de lär sig. Det är mycket lustfyllt och glädjefyllt med oerhört engagerade lärare.

Therese K

Förälder

En fantastisk liten skola på landet med engagerade lärare som skapar en trygg miljö och lust att lära. Därtill en fin gemenskap mellan barn i olika åldrar.

Angelica B

Förälder

Världens bästa skola! Trygg miljö!

Malin

Förälder

Drottningholmsskolan

Den lilla skolan med det stora hjärtat

Kontakt

Skolallén 3, 178 93 Drottningholm

Copyright © 2024 Drottningholmskolan. All Rights Reserved.