Waldorfskola Årskurs F-6 – på natursköna Lovö

Drottningholmskolan

Kunskap – Kreativitet – Gemenskap

Om skolan

Vi  är en Waldorfskola på natursköna Lovö som inspirerar våra elever till ett kreativt och livslångt lärande, med upptäckarlust, trygg gemenskap och ett ekologiskt förhållningssätt.

Drottningholmskolan är en årskurs F – 6 skola med 150 elever. Skolan drivs som en ideell förening där medlemmarna är alla föräldrar och alla som arbetar på skolan. Skolan är icke-vinstdrivande och allt ekonomiskt överskott går i sin helhet tillbaka till skolan. Skolans styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten, och består av medlemmar ur kollegiet och föräldrakretsen.

Kreativitet

Vi arbetar praktiskt-estetiskt för att sätta kunskap i ett sammanhang och skapa lust, motivation och upplevelser. Det innebär bland annat att vi integrerar bild, form och musik och använder mycket rörelse, lek och rollspel i undervisningen.

Om Waldorf

Pedagogiken bygger på filosofen Rudolf Steiners idéer och lägger stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn.

  • Elevernas intellekt, känsloliv och viljeliv utvecklas.
  • Motorisk skicklighet och omdömesförmåga stimuleras.
  • Eleverna får tillgång till sin intellektuella kapacitet.

Gemenskap

I vår lilla skola känner alla varandra och vårt arbetssätt främjar en stark sammanhållning bland eleverna.Våra lärare har ett starkt engagemang för eleverna och skolan och föräldrarna bidrar till elevernas skolmiljö på olika sätt. Dessa förutsättningar gör att vi har en stark gemenskap och trygghet på skolan. Det ger våra elever rätt förutsättningar att utvecklas personligt och socialt, så att de känner trygghet i att bana sina egna vägar i livet.  

Kunskap

Vi inspirerar våra elever till upptäckarlust och en vilja att lära för livet, inte bara för skolan. Vi tror att motivation, glädje och nyfikenhet är viktiga drivkrafter i lärandet och att det är viktigt att se till varje elevs individuella förmågor och förutsättningar. Lärandet är ofta tematiskt och vi integrerar olika ämnen så att eleverna bättre kan förankra kunskap och känna delaktighet och mening i lärandet.

GLIMTAR UR SKOLANS VARDAG

träslöjd. förskoleklassen tillverkar ljusstakar

Barnen i förskoleklass tillverkar sina egna träljusstakar på träslöjden.

Handarbete åk 2

Här får förskoleklass prova på nåltovning. De tovar egna ullänglar till julen-

Under en lektion med klass 1 i deras klassrum. 

Pulkaåkning med massor av snöglädje.

träslöjd. förskoleklassen tillverkar ljusstakar

Studerar växter

Handarbete åk 2

Under en lektion.

Vi har en stor härlig skolgård, med massor av träd och skogen bredvid.

Upptäckarglädje

träslöjd. förskoleklassen tillverkar ljusstakar

Årskurs 2 tillverkar sina egna handdockor, som de sedan har en föreställnig med.

Handarbete åk 2

De traditionella ljuslyktorna till vår lyktfest.

Stämningsfullt och vacker med alla lyktor lysandes under en mörk kväll i november.

Årskurs 3 växtfärgar garn.

RECENSIONER

Min son har gått 6 år på Drottningholmsskolan. Fina lärare som visar stor omtanke om barnen och har viljan att lära ut och dela sin kunskap med barnen!

Martin

Förälder

Jag har barn i Drottningholmskolan sedan fyra år. Mina barn trivs mycket bra och har fin sammanhållning i klasserna. Som förälder är jag imponerad av lärarnas engagemang och kreativitet. Skolmiljön är trygg och skolans läge i en så naturskön och kulturrik omgivning är toppen!

Karolina

Förälder

Fantastisk skola! Mina två tjejer i klass 1 och 2 trivs otroligt bra och har gjort det ända sedan de började där i förskoleklass.

Mikael K

Förälder

Drottningholmsskolan

Den lilla skolan med det stora hjärtat.

Kontaktinfo

Skolallén 3, 178 93 Drottningholm

Copyright © 2024 Drottningholmskolan. All Rights Reserved.