Lördag
2020-12-05
Vecka: 49
Grön flagg-logga
header_kollagevinter_smaller.jpg

Drottningholmskolan är en waldorfskola belägen i Lovös vackra natur- och kulturrika miljö, med undervisning från förskoleklass till årskurs 9.
Vi har för närvarande cirka 180 elever och skolan växer för varje år.

I waldorfpedagogiken varvas teoretiska ämnen med konst och hantverk för att tilltala hela människan. Vår önskan är att eleverna efter sin skolgång hos oss ska bli självständiga individer med goda kunskaper och en fortsatt iver att lära. Vi vill ge eleverna en varm och trygg skoltid, där undervisningen hjälper dem att bibehålla nyfikenheten på livet och respekten för allt levande.

Skolan är Grön flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling, både i undervisningen och den dagliga verksamheten. Vår skolmat är i huvudsak vegetarisk och i möjligaste mån tillagad av ekologiska råvaror.

De natursköna omgivningarna runt skolan utnyttjas till ett rikt friluftsliv med skidåkning, cykelturer och diverse upptåg och aktiviteter utomhus.


Senast uppdaterad: 2020-02-21