Välkommen!

Välkommen till Drottningholmskolan! Vi är en waldorfskola på natursköna Lovö som inspirerar våra elever till ett kreativt och livslångt lärande, med upptäckarlust, trygg gemenskap och ett ekologiskt förhållningssätt.

Vi arbetar tematiskt och integrerar teori med praktiska kunskaper och estetiska uttryck. Att använda flera sinnen och hela kroppen för att lära gör kunskaperna djupare och processen blir kreativ och motiverande.

Kunskap om och respekt för naturen har en central plats i waldorfpedagogiken.

Vår skola är Grön Flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling, både i undervisningen och den dagliga verksamheten. Vi serverar ekologisk och huvudsakligen vegetarisk skolmat.

Från och med höstterminen 2023 blir Drottningholmskolan en F–6-skola. Under läsåret 2022/2023 har vi även en klass 9. När våra elever har avslutat sin skolgång hos oss erbjuds de en plats på Kristofferskolan vid Brommaplan, Sveriges första och äldsta waldorfskola. Det är ett samarbete vi är mycket stolta över.

Idag har vi 151 st. elever. Vi tar emot nya elever i vissa klasser till höstterminen 2023. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om vår skola, eller gör en intresseanmälan!