Onsdag
2022-06-29
Vecka: 26
Grön flagg-logga
header_blommandetrad2.jpg

Drottningholmskolan är en waldorfskola belägen i Lovös vackra natur- och kulturrika miljö. Vi har för närvarande cirka 175 elever från F-klass till och med högstadiet. Från och med höstterminen 2023 blir Drottningholmskolan en F–6-skola. Då ges eleverna efter mellanstadiet möjlighet till fortsatt utbildning på Kristofferskolans högstadium. Länk till Kristofferskolan i Bromma: https://kristofferskolan.se/.

I waldorfpedagogiken varvas teoretiska ämnen med konst och hantverk för att tilltala hela människan. Vår önskan är att eleverna efter sin skolgång hos oss ska bli självständiga individer med goda kunskaper och en fortsatt iver att lära. Vi vill ge eleverna en varm och trygg skoltid, där undervisningen hjälper dem att bibehålla nyfikenheten på livet och respekten för allt levande.

Skolan är Grön flagg-certifierad, vilket innebär att vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling, både i undervisningen och den dagliga verksamheten. Vår skolmat är i huvudsak vegetarisk och i möjligaste mån tillagad av ekologiska råvaror.

De natursköna omgivningarna runt skolan utnyttjas till ett rikt friluftsliv med skidåkning, cykelturer och diverse upptåg och aktiviteter utomhus.


Senast uppdaterad: 2022-05-17