Ledighetsansökan

Vid ansökan om extra lov gäller följande:
Varje klasslärare har rätt att ge en elev ledigt upp till två dagar per läsår.
Ledighetsansökan, utöver dessa två dagar eller i samband med befintliga skollov, behandlas av skolans rektor. Det är särskilt viktigt att sådan ledighetsansökan inkommer till skolan i god tid, det vill säga innan planerna för ledigheten är färdiga eller resor redan bokats. Det är då mindre risk för besvikelser. Vi ber er för allas skull respektera denna hållning.


Blankett för ledighetsansökan finns här:

Ansökan lämnas till berörd klasslärare. Vid ansökan om ledighet som överstiger två dagar skall ansökan vara inlämnad senast en månad innan ledighet.