För oss på Drottningholmskolan är det mycket viktigt att dina synpunkter, förslag eller kritik kommer fram till oss. Det hjälper oss att utveckla vår verksamhet.

Om du har tankar eller synpunkter som direkt rör ditt barn i vardagen är det klasslärare/klassföreståndare du först ska ta kontakt med. Upplever du att du inte blir hörd eller det handlar om annat som rör skolan i stort, skall du vända dig till skolans rektor Petra Causey som kommer att kontakta dig inom kort.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänder du dig till skolans huvudman, dvs Drottningholmskolans styrelse.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Huvudmannen skall svara inom 10 dagar på ditt klagomål. Ibland kan klagomål vara av den sorten att det krävs längre tid att utreda. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig/er orsaken till fördröjning.

Vad händer med klagomålet?
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning.