Om skolan

Organisation


Skolan

Drottningholmskolan drivs som en ideell förening där medlemmarna är alla föräldrar och alla som arbetar på skolan. Skolan är icke-vinstdrivande och allt ekonomiskt överskott går i sin helhet tillbaka till skolan. Skolans styrelse har det övergripande ansvaret för verksamheten, och består av medlemmar ur kollegiet och föräldrakretsen. Föreningens stadgar och senaste årsredovisning finns här.

Stadgar för Drottningholmskolan

Årsredovisning DHS 2021-2022

I Drottningholmskolans styrelse sitter fyra lärare och fyra föräldrar. Bilden visar den nuvarande styrelsen som valdes vid årsmötet 2023. Längst upp från vänster: Petra, Camilla, Eva, Joon, Jonny, Karolina K, Karolina N och Anders (ordförande).

Kontakt: styrelse@drottningholmskolan.se

Föräldraföreningen

Alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i Drottningholmskolan är också medlemmar i Drottningholmskolans föräldraförening. Föreningens ändamål är att tillvarata elevernas intressen, värna och vårda elevernas miljö samt att främja samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Föräldraföreningen vill bidra till att förverkliga elevrådets förslag och till projekt och initiativ i enlighet med föreningens ändamål. Föräldraföreningen arrangerar årligen en trädgårdsdag, där elever och föräldrar gör det fint i vår skolmiljö. Föräldraföreningen vill även främja kunskapen om waldorfpedagogiken genom föreläsningar och liknande evenemang. Kontakta gärna föräldraföreningen om du har frågor, förslag eller idéer.

foraldraforeningen@drottningholmskolan.se
Drottningholmskolans Föräldraförening på Facebook