Varför Drottningholmskolan?

Livslångt lärande: Vi inspirerar våra elever till upptäckarlust och en vilja att lära för livet, inte bara för skolan. Vi tror att motivation, glädje och nyfikenhet är viktiga drivkrafter i lärandet och att det är viktigt att se till varje elevs individuella förmågor och förutsättningar. Lärandet är ofta tematiskt och vi integrerar olika ämnen så att eleverna bättre kan förankra kunskap och känna delaktighet och mening i lärandet.

Kreativitet: Vi arbetar praktiskt-estetiskt för att sätta kunskap i ett sammanhang och skapa lust, motivation och upplevelser. Det innebär bland annat att vi integrerar bild, form och musik och använder mycket rörelse, lek och rollspel i undervisningen.

Gemenskap: I vår lilla skola känner alla varandra och vårt arbetssätt främjar en stark sammanhållning bland eleverna.

Vi inspirerar våra elever till ett kreativt och livslångt lärande, med upptäckarlust, trygg gemenskap och ett ekologiskt förhållningssätt.

Våra lärare har ett starkt engagemang för eleverna och skolan och föräldrarna bidrar till elevernas skolmiljö olika sätt. Dessa förutsättningar gör att vi har en stark gemenskap och trygghet på skolan. Det ger våra elever rätt förutsättningar att utvecklas personligt och socialt, så att det känner trygghet i att bana sina egna vägar i livet.  


I förskoleklass målar eleverna varje bokstav som ett djur. Det  skapar associationer och underlättar inlärningen. Bokstaven B blir ofta en björn.
Skolavslutningen firas med tårtkalas!
Skogarna runt Drottningholmskolan är fantastiska miljöer som får fantasin att spira. I rollspel upplever eleverna nya perspektiv och övar på olika sociala roller och sammanhang.
Vi har gångavstånd till vacker natur och kultur. Drottningholms slott (bilden) och slottspark, Rörby hembygdsgård, Lovö prästgård och skogen är vanliga utflyktsmål.
Ett ekologiskt medvetande är en central värdering i waldorfpedagogiken. Vi har valt att certifiera oss för Grön Flagg för att göra tydligt att vi arbetar för ett hållbart samhälle där vi lever tillsammans med naturen och tar hand om vår jord. Vi serverar ekologisk och huvudsakligen vegetarisk skolmat.

Under skoldagen ägnar vi oss åt varandra, eleverna lämnar in sina mobiler till läraren innan skolstart.
Svarta tavlan ger möjlighet till långt större färgskalor än vanliga whiteboards.
Våra elever odlar, skördar och bakar i samband med att de lär sig om bondesamhället i historia och om jordens ekosystem i naturkunskapen.
Vi har hög lärartäthet och alla våra lektioner är lärarledda. Det ger oss möjlighet att se elevernas olika behov och hjälpa dem att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Trygghet och gemenskap är nästintill synonymt på Drottningholmskolan. Här får alla vara med och på sitt eget vis.
I många ämnen gör eleverna sina egna arbetsböcker. I de lägre årskurserna hjälper läraren eleverna med texterna. Eleverna övar successivt upp sin förmåga att självständigt söka information och skapa innehåll.
Vi får ofta höra att våra elever är trygga och trevliga, och vi är övertygade om att det springer ur en kultur kring sådana gemensamma värden som exempel omtänksamhet, samarbete och mångfald.

 Vårt arbetssätt och våra värderingar är en del av waldorfpedagogiken. Du kan läsa mer om waldorfpedagogiken och de olika årskurserna på Waldorffederationens hemsida: https://waldorf.se/