Onsdag
2022-06-29
Vecka: 26
Grön flagg-logga
header_skolan.jpg

Uppdaterad information om Coronavirus (covid-19)

Bästa vårdnadshavare och medarbetare,

Vi har fortsatt ett ansträngt läge när det gäller personal. För att minska belastningen på alla som arbetar behöver vi göra anpassningar även denna vecka.

  • Tisdag 31/3 arbetar eleverna i klass 9 hemifrån.
  • Onsdag 1/4 arbetar eleverna i klasserna 6 och 7 hemifrån.
  • Veckoplaneringar för klasserna F – 5 mejlas till vårdnadshavare.
  • I årskurserna 6 – 9 läggs veckoplanen ut på InfoMentor.
  • Fredagens gemensamma samling till månadsfest i idrottssalen inför påsken utgår. Vi kommer istället att ha begränsade uteaktiviteter tillsammans i anslutning till förmiddags-rasten. I övrigt firar varje klass för sig.

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till alla föräldrar för den förståelse ni visar i rådande situation. Vi noterar att frånvaroanmälningarna, som ju måste göras varje dag, är i det närmaste hundraprocentiga. Det är toppenbra! Vi ser också med glädje att antalet elever i klasserna har ökat jämfört med förra veckan,  liksom antalet friska lärare.

Uppmaningen att om möjligt hämta barnen tidigare på eftermiddagsfritids kvarstår. Vi saknar fortfarande fritidspersonal och att så många har kunnat korta ner barnens vistelse där betyder mycket.

Stort tack för gott samarbete!

Skolledningen

gm/Anders

v