Onsdag
2022-06-29
Vecka: 26
Grön flagg-logga
header_skolan.jpg

Skolan


Om skolan

Drottningholmskolan drivs av Mälaröarnas Waldorfskoleförening, en ideell förening som bildades 1993 av föräldrar, pedagoger och andra intresserade. Styrelsen består av medlemmar ur kollegiet och föräldrakretsen.
Skolan är icke-vinstdrivande och allt ekonomiskt överskott går i sin helhet tillbaka till skolan.

Vi följer den nationella läroplanen, men undervisningen sker enligt waldorfskolans pedagogik. Under de första skolåren är sång, musik, bild, rytm och rörelse naturliga inslag i många ämnen. Vår övertygelse är att lärande fungerar bäst vid en daglig och nära kontakt mellan lärare och elev.
Därför är undervisningen lärarledd under alla skolåren. Personaltätheten är mycket hög.

Liksom övriga skolor i Sverige står vi under Skolinspektionens tillsyn. Skolverkets förordningar och krav uppfylls genom att vi utgår från Lgr 11, har nationella prov och ger skriftliga omdömen. Waldorfskolor har i enlighet med skollagen betygsdispens till och med årskurs 8, så betyg ges först i årskurs 9.

Att vara förälder i Drottningholmskolan är förknippat med ett engagemang för barnen och deras skola. Förståelsen för pedagogikens bakomliggande tankar och metoder är av stor vikt, liksom deltagandet vid föräldramöten och arbetsdagar. Att vara waldorfförälder är att vara viktig och behövd.
Ett nära samarbete mellan skola och hem gynnar barnen och ger dem en trygghet i vardagen.


Senast uppdaterad: 2020-02-21