Onsdag
2022-09-28
Vecka: 39
Grön flagg-logga
header_6ars.jpg

Sexårsverksamhet


Om sexårsverksamheten

Att leka är att lära. Därför inleds varje dag med fri lek, där barnen utvecklar sin skapande fantasi och lär sig att ta hänsyn till varandra i lekarnas beslut och kompromisser. Barnen övar sin initiativförmåga och grov- och finmotoriska förmågor utvecklas.

Veckan får sin trygga rytm med aktiviteter som återkommer varje bestämd veckodag: målning, textil- och trähantverk, bak, gymnastik och utedag.

I den varje dag återkommande samlingen övar vi sånger, rim och ramsor. Vi dramatiserar sagor och bekantar oss med olika språk på ett lekfullt sätt. Bokstäver och enkel matematik övas. Barnen får även bekanta sig med flöjtspel, som sedan återkommer under skolåren.

Vi är med på övriga skolans högtidsstunder såsom Mikaelifirande, lyktfest, månadsfester, Lucia och avslutningar.

Övriga aktiviteter under året kan vara:
– besök på bondgård, där vi får lära oss om bondens liv och arbete.
– räddningstjänstens utbildningsdag för kommunens förskoleklasser
– Kultur i skolan (KIS)
– besök på Drottningholms slott och lek i slottsparken


Senast uppdaterad: 2021-05-19