Onsdag
2022-06-29
Vecka: 26
Grön flagg-logga
header_skolan.jpg

Skolan växer – se vår nya skolbyggnad

Torsdag 2016-06-23: Anslutning av vatten och avlopp.

20160623_Paviljong_02

Onsdag 2016-06-22: Inredning av paviljongen pågår.

Arbetet med att omvandla de små kontorsrummen till större klassrum har nu börjat.

20160613_Paviljong_07

Måndag 2016-06-13: Paviljongen målad.

Paviljongen har under våren färdigställts på utsidan. Under ett par helger i maj målade föräldrar hela paviljongen. Ett fantastisk arbete som sparade in ett stort belopp.

20160613_Paviljong_02

Torsdag 2016-02-11: Paviljongen sedd från golfbanan.

20160211_paviljongvy

Fredag 2016-02-05: Modulerna är på plats och taket håller på att läggas.

20160205_Paviljong01

20160205_Paviljong02

Torsdag 2016-02-04: Ventilationen lyfts på plats.
20160204_ventilation
Onsdag 2016-01-27: De flesta modulerna nu på plats.
20160127_Paviljong06

Onsdag 2016-01-27: Modulerna ställs på betongbalkarna plus bräder.
20160127_Paviljong03
Onsdag 2016-01-20: Flera moduler anländer och lyfts på plats

20160120_Paviljong08mod

20160120_Paviljong13mod

Onsdag 2016-01-20: De första modulerna har nu anlänt och sätts på plats.

20160120_Paviljong01

20160120_Paviljong03

Tisdag 2016-01-19: Lyftkranen som skall användas för att få modulerna på plats har kommit.
20160119_Lyftkran

Måndag 2016-01-18: Betongpelare som paviljongen skall stå på har kommit. Måste vara utlagda idag då de första modulerna av paviljongen kommer imorgon.
20160118_Paviljong01

Sista finputsningen av planen innan betongpelare läggs ut.
20160118_Paviljong02

Fredag 2016-01-15: Grundarbetena snart klara.
20160115_Paviljongen01

Måndag 2016-01-11: Arbetet med schaktning går vidare. Det visade sig att berget under jorden låg djupare än man tidigare trott varför det blev mer grävarbete och mer sten att fylla ut med för att paviljongen skall stå stadigt.

20160111_Paviljongen01

20160111_Paviljongen02

Torsdag 2016-01-07: Arbetet började med att skapa en grund för paviljongen. Mycket jord behövdes tas bort men det gick bra trots -13 grader.

20150107Paviljongen01
Efter att jorden tagits bort fylldes det på med makadam.
20160107Paviljongen02