Måndag
2020-09-28
Vecka: 40
Grön flagg-logga
header_lyktor_large.jpg

Organisationen


Skolan drivs som en ideell förening med öppet medlemskap. Alla som har barn inskrivna i skolan eller är medarbetare på skolan är automatiskt medlemmar och har rösträtt vid föreningens årsmöten. Årsmötet utser styrelse bestående av medarbetare och föräldrar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Eventuellt ekonomiskt överskott går i sin helhet tillbaka till verksamheten och styrelsen arbetar ideellt. Skolan anlitar auktoriserad revisor som granskar ekonomin och styrelsens arbete.

Styrelsen

Petra Kahm Ordförande
Martin Svenns Vice ordförande
Eva Holmberg Friman Kassör
Elias Abrahamsson Vice kassör
Susanne Wallenberg Sekreterare
Vakant Vice sekreterare
Petra Causey Ord. styrelsemedlem
Helena Possner Adjungerad styrelsemedlem
(biträdande rektor)
Anders Kjellgren Adjungerad styrelsemedlem (rektor)

Skolans stadgar

Drottningholmskolans_stadgar_2018

Årsredovisningar

Årsredovisning Drottningholmskolan 2018-2019

Revisionsberättelse Drottningholmskolan 2018-2019


Senast uppdaterad: 2020-06-25