Onsdag
2020-04-08
Vecka: 15
Grön flagg-logga
header_lyktor_large.jpg

Organisationen


Skolan drivs som en ideell förening med öppet medlemskap. Alla som har barn inskrivna i skolan eller är medarbetare på skolan är automatiskt medlemmar och har rösträtt vid föreningens årsmöten. Årsmötet utser styrelse bestående av medarbetare och föräldrar. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Eventuellt ekonomiskt överskott går i sin helhet tillbaka till verksamheten och styrelsen arbetar ideellt. Skolan anlitar auktoriserad revisor som granskar ekonomin och styrelsens arbete.

Styrelsen

Petra Kahm Ordförande
Martin Svenns Vice ordförande
Eva Holmberg Friman Kassör
Elias Abrahamsson Vice kassör
Susanne Wallenberg Sekreterare
Vakant Vice sekreterare
Petra Causey Ord. styrelsemedlem
Helena Possner Adjungerad styrelsemedlem
(biträdande rektor)
Anders Kjellgren Adjungerad styrelsemedlem (rektor)

Skolans stadgar

Skolans stadgar

Årsredovisningar

Årsredovisning 2002-2003

Årsredovisning 2003-2004

Årsredovisning 2004-2005

Årsredovisning 2005-2006

Årsredovisning 2006-2007

Årsredovisning 2007-2008

Årsredovisning 2008-2009

Årsredovisning 2009-2010

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2011-2012

Årsredovisning 2012-2013

Årsredovisning 2013-2014

Årsredovisning 2014-2015

Årsredovisning 2015-2016

Årsredovisning 2016-2017

Årsredovisning 2017-2018
Revisionsberättelse 2017-2018

Årsredovisning 2018-2019
Revisionsberättelse 2018-2019


Senast uppdaterad: 2020-02-21