Måndag
2021-08-02
Vecka: 31
Grön flagg-logga
header_kollagevar.jpg

Drottningholmskolans digitala plattformar

Drottningholmskolan bygger upp en starkare närvaro på digitala plattformar inför en eventuell övergång till distansundervisning.

Därför kommer här en summering av våra olika digitala plattformar och vad de används till (och vad man ska göra om det inte fungerar).

 __________________

Microsoft Office 365

Microsoft Office är skolans plattform för samarbete (Teams), email och meddelanden (Teams och Outlook), samt förstås för skapande av text- siffer- och presentationsdokument (WordExcel och Powerpoint). 

Elevernas Officekonton är navet som allt detta utgår från, och därför är det viktigt att alla elever ska kunna läsa sin epost som kommer till skoladressen.

Att komma åt sitt Officekonto (från vilken dator som helst) är enkelt: 

° Gå in på http://www.office.com/

° Logga in med epostadressen (som består av elevens fornamn.efternamn@drottningholmskolan.se) och lösenordet.

° När du loggat in visas Officeöversikten med alla tillgängliga appar. Apparna går också att ladda ned och installera, men detta kan vara onödigt bökigt då alla appar går att köra direkt i webbläsarens fönster samt på smartphones.Om man glömt lösenordet till sitt Officekonto: skicka email till joon.ponten[snabel-a]drottningholmskolan.se och ange vilken elev och klass det gäller. Klicka alltså inte på ”Glömt mitt lösenord” på inloggningssidan, utan skicka ett vanligt mail.

__________________

__________________

InfoMentor

InfoMentor är skolans plattform för närvaro, läroplansplanering, mm. På InfoMentor har elever och vårdnadshavare olika konton med olika rättigheter – eleverna kan exempelvis inte anmäla sjukfrånvaro utan detta måste göras av vårdnadshavaren via dennes konto. Eleverna kan dock ta del av lärares planering via sitt eget konto, vilket vi uppmanar dem att göra löpande.

Gå in på http://hub.infomentor.se/

Ange användarnamn och lösenord. Om du angett kontaktuppgifter på ditt InfoMentorkonto kan du återställa lösenordet på egen hand.

__________________

__________________

Digilär

Skolan har valt att arbeta med digitalt undervisningsmaterial från Digilär. Inbjudan till Digilär-läraomedlen har i de flesta fall kommit till elevernas emailadresser på skolan, men med några undantag (kanske pga den just nu stora belastningen på alla distansundervisningssystem). 

Det är därför bra om ni kollar så att eleven kommer in i sin email och därefter kontrollerar om inbjudan till Digilär finns där, så att den kan aktiveras. Om den inte finns där, skicka email med elevens namn till joon.ponten[snabel-a]drottningholmskolan.se så kan vi aktivera kontot manuellt. 

__________________

Uppdaterad information om Coronavirus (covid-19)

Bästa vårdnadshavare och medarbetare,

Vi har fortsatt ett ansträngt läge när det gäller personal. För att minska belastningen på alla som arbetar behöver vi göra anpassningar även denna vecka.

  • Tisdag 31/3 arbetar eleverna i klass 9 hemifrån.
  • Onsdag 1/4 arbetar eleverna i klasserna 6 och 7 hemifrån.
  • Veckoplaneringar för klasserna F – 5 mejlas till vårdnadshavare.
  • I årskurserna 6 – 9 läggs veckoplanen ut på InfoMentor.
  • Fredagens gemensamma samling till månadsfest i idrottssalen inför påsken utgår. Vi kommer istället att ha begränsade uteaktiviteter tillsammans i anslutning till förmiddags-rasten. I övrigt firar varje klass för sig.

Vi vill passa på att rikta ett varmt tack till alla föräldrar för den förståelse ni visar i rådande situation. Vi noterar att frånvaroanmälningarna, som ju måste göras varje dag, är i det närmaste hundraprocentiga. Det är toppenbra! Vi ser också med glädje att antalet elever i klasserna har ökat jämfört med förra veckan,  liksom antalet friska lärare.

Uppmaningen att om möjligt hämta barnen tidigare på eftermiddagsfritids kvarstår. Vi saknar fortfarande fritidspersonal och att så många har kunnat korta ner barnens vistelse där betyder mycket.

Stort tack för gott samarbete!

Skolledningen

gm/Anders

v

Informationskväll/Öppet hus

Välkommen till informationskväll/öppet hus
torsdagen den 16 januari 2020, kl.18:00 – 19:30.
Du får träffa några av våra lärare som berättar om vår skola och ger en kort information om waldorfpedagogiken.
För att hitta hit, se kartan under ”Kontakt”.

Drottningholmskolan i Mälarö Tidning

Mälarö Tidning var med då klass 8 uppförde Alice i Underlandet.
Se hela artikeln:

Klassrum byts mot scen