Onsdag
2022-06-29
Vecka: 26
Grön flagg-logga
header_skolan.jpg

Handlingsplan för Grön Flagg med våra tre utvecklingsområden

Drottningholmskolan läsåret 2021 – 2022 

1. Klimat och konsumtion

Hur kan vi bidra till att stoppa uppvärmningen av jordens klimat? Vi studerar och diskuterar för att se om och hur vi kan minska våra koldioxidutsläpp på skolan och i hemmen. Klimatfrågan är en ödesfråga och många av våra elever är oroade. Vi måste alla försöka bidra på något sätt.

Vi ska försöka minska vårt matsvinn ytterligare.
Vi ska byta till en matleverantör som har en mycket större del ekologisk mat.
Vi ska uppmärksamma och delta i Earth Hour.
Vi ska ha samtal om konsumtion i klasserna, som kan leda till någon slags aktivitet som bytesbord t ex beroende på vad eleverna kommer fram till.

Utvecklingsområdet är framtaget efter elevernas önskemål. Alla klasser kommer att på något sätt delta. Vi försöker hela tiden fånga upp nya idéer från eleverna.

Det här området bidrar egentligen till alla tre delarna av hållbar utveckling.
Ekologiskt – eftersom ett varmare klimat påverkar både växter och djur.
Ekonomiskt – om vi inte stoppar uppvärmningen kommer det att bli mycket kostsamma skador.
Socialt – eftersom det råder en djup orättvisa mellan vår höga konsumtion och utsläpp kontra fattiga länders ringa utsläpp.

2. Insekter och andra småkryp

Vilka insekter och småkryp finns i vår omgivning? Hur ser deras livsmiljöer ut? Vilken betydelse har de i ekosystemet? Vad kan vi göra för att underlätta för dem? Det ska vi undersöka och lära oss.

Därför att den biologiska mångfalden är viktig och hotad. Vi behöver lära oss mer och få mer förståelse för hur viktiga insekter och andra småkryp är för ekosystemen. Vi vill också bidra till fler och bättre livsmiljöer för framförallt bin och fjärilar.

Vi ska undersöka vilka insekter som finns i vårt närområde. Vi ska studera fjärilens olika utvecklingsstadier, genom att föda upp larver som sedan släpps ut som fjärilar. Vi ska göra olika experiment som visar nedbrytarnas betydelse. Vi ska bidra till fler och bättre livsmiljöer för framför allt bin och fjärilar genom att plantera växter som gynnar dem, samt bygga insektshotell.

Vår handlingsplan är framtagen utifrån önskemål från våra elever. De kommer att vara synnerligen delaktiga i studier och experiment. Det vi gör är ganska enkla saker som ger kunskaper som de kan ta med sig hem. De allra flesta av våra elever bor med trädgård eller nära natur. Alla elever kommer inte att delta i alla aktiviteter, men kommer att på olika sätt kunna ta del av varandras erfarenheter. Insektshotell och planteringar kommer att finnas på skolgården tillgängliga för alla att ta del av.

Det här utvecklingsområdet leder i första hand till ett ekologiskt hållbart samhälle.

3. Våra flygande vänner

Vi ska studera fåglar och fladdermöss i vårt närområde. Vi vill uppmärksamma den biologiska mångfalden, för att öka kunskapen och förståelsen. Vi vill också göra något för våra flygande vänner.

Hotet mot den biologiska mångfalden är ett av de största hoten mot mänskligheten och kunskap och förståelse är grunden för att vilja och kunna skydda mångfalden. Vi kommer att lära oss mer om fåglar genom att bland annat använda oss av serien Skrutt tittar på fåglar (UR). Vi kommer att bygga Skrutts hus och sy dockan – ett samarbete mellan trä- och textilslöjd samt NO. Vi kommer också att sätta upp fler fågelholkar.
Vi kommer att lära oss om fladdermöss, vilket de flesta inte kan så mycket om och många tycker är obehagliga. Det ska vi ändra på! Bland annat genom att studera dem en mörk kväll. Vi kommer att ordna en ”Batnight”, som även föräldrar kommer att bjudas in till. Väldigt många barn och unga bekymrar sig för djuren. Därför är det viktigt att de får lära sig om olika djurgruppers behov och vad de kan göra för att underlätta för djuren. Det om något ökar deras handlingskompetens.

Det här utvecklingsområdet bidrar i första hand till ett ekologiskt hållbart samhälle.

/ Lena Borg