Onsdag
2021-09-22
Vecka: 38
Grön flagg-logga
header_brannboll_large.jpg

Föräldraföreningen


Drottningholmskolans föräldraförening

Föreningens ändamål är att tillvarata elevernas intressen, värna och vårda elevernas miljö samt att främja samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Medlemsavgifterna används för olika projekt och initiativ i enlighet med föreningens ändamål. Vi vill stödja och hjälpa till att förverkliga elevrådets förslag och önskemål. 
En händelse som vi vill arrangera varje år är Trädgårdsdagen, där vi samlar barn och föräldrar och gör det fint i vår närmiljö.  
Vi vill även främja kunskapen om waldorfpedagogiken genom föreläsningar och liknande evenemang. 

Styrelsen
Ordförande – Jeanette Lewald (förälder i klass 1 & 3)
Sekreterare – Rullande
Kassör – Per Berthels (förälder i klass 4 & 6) 

Ledamöter
Sara Morales Gustavsson (förälder i klass 5 & 6) 
Helena Mannerberth (förälder i klass 1 & 8) 
Nonny Davidsson (förälder i klass 2 & 4) 
Katarina Krenn (förälder i klass 4) 
Magnus Westberg (förälder i klass 3)
Matilda Crisp (förälder i klass 2 & 6)

Revisor – Irina Bleier Palomera 

Grupper / kontaktpersoner

Trädgårds/skolgårdsgruppen: Sara
Matgruppen: Helena
Närområdesgrupp: Matilda

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller om du vill engagera dig på något sätt:

foraldraforeningen@drottningholmskolan.se

Vi finns på Facebook: Drottningholmskolans Föräldraförening 

Medlemsavgiften är 100 kr per familj och år. Föreningens verksamhetsår är läsårsbaserat, alltså från den 1/7–30/6. Årsmöte ska ske innan oktober månads utgång. Stödmedlemskap kan fås av alla som har anknytning till skolan.

Mottagarnamn: Drottninghomskolans Föräldraf
Skriv barnets namn och klass i meddelanderutan, om ni har flera barn går det bra med efternamn och vilka klasser de går i.
Swish 123 472 99 19
Bankkonto: SWEDBANK
Clearing nr: 8327-9
Konto nr: 694 347 644-7


Senast uppdaterad: 2020-11-19